Το Cardian Innovation Centre, σε συνεργασία με το Κέντρο Συστημικής Συμβουλευτικής Λόγω Ψυχής και τον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών προσφέρει δωρεάν ψυχολογική στήριξη σε παιδιά και τους γονείς κατα την διάρκεια καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων