Ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με το Κέντρο Συστημικής Συμβουλευτικής Λόγω Ψυχής διοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο για γονείς .

Το σεμινάριο στοχεύει να βοηθήσει τους γονείς να γνωρίσουν εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις ανάγκες των παιδιών, να επικοινωνούν με τα παιδιά, να στηρίζουν τα παιδιά τους, κ.α

Δηλώσεις συμμετοχής στον Σύνδεσμο