Ο Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών είναι ένα Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ο οποίος παρέχει υπηρεσίες στήριξης, βοήθειας, εκπαίδευσης σε όλα τα άτομα με Συγγενείς Καρδιοπάθειες και στις οικογένειες τους. Ιδρύθηκε το 1985. Διοργανώνει διάφορες δράσεις όπως ενημέρωση του κοινού για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες, διαλέξεις με προσκεκλημένους ιατρούς εντός και εκτός Κύπρου, εργαστήρια, προγράμματα σε συνεργασία με διάφορους φορείς με απώτερο σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με Συγγενή Καρδιοπάθεια, εκδηλώσεις κ.α

Κύριοι στόχοι του Συνδέσμου είναι:

Βοήθεια
Ο Σύνδεσμος στηρίζει τα άτομα με Συγγενείς και Επίκτητες Καρδιοπάθειες με διάφορες υπηρεσίες. Ενημέρωση και καθοδήγηση, Ψυχολογική Στήριξη, Οικονομική Στήριξη, διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες, Ενημερωτικές διαλέξεις, Ενημερωτικές συναντήσεις, διοργάνωσει εκδρομών για γνωριμίες μεταξύ των μελών, Παγκύπρια Γραμμή Έκτακτης Βοήθειας, Εκπτώσεις από διάφορα καταστήματα, ενημερωτικές εκστρατείες, κ.α
Ενημέρωση
Η ενημέρωση, διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες Η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ατόμων με Συγγενείς Καρδιοπάθειες
Εξεύρεση πόρων και χορηγών
Η εξεύρεση πόρων, χορηγών για στήριξη των δράσεων του Συνδέσμου και των διαφόρων προγραμμάτων που διοργανώνει
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ο Σύνδεσμος με γνώμονα πάντοτε την καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με Συγγενείς Καρδιοπάθειες και σε συνεργασία με τους Παιδοκαρδιολόγους καταβάλλει προσπάθειες για εξεύρεση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Μέχρι στιγμής διοργάνωσε τα ακόλουθα προγράμματα: Άσκηση και Συγγενείς Καρδιοπάθειες Εγκυμοσύνη και Συγγενείς Καρδιοπάθειες Αποκατάσταση Επίσης σε συνεργασία με το Κέντρο Εξειδικευμένης Παιδιατρικής Το Παιδί συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μαθησιακές δυσκολίες και Συγγενείς Καρδιοπάθειες
Συνεργασία με αρμόδιους φορείς
Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς όπως Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας, Επιτροπή Υγείας της Βουλής κ.α για την διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των ατόμων με Συγγενείς Καρδιοπάθειες Η προώθηση δημιουργίας αρχείου Συγγενών Καρδιοπαθειών
Προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης
Συμμετοχή των ατόμων με Συγγενείς Καρδιοπάθειες σε προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης