Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 το ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης θα διοργανώσει το Nicosia Marathon στο δρόμο κοντά στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.

Ο Σύνδεσμος μας έχει συμπεριληφθεί στους φιλανθρωπικούς οργανισμούς όπου θα μπορείτε είτε κατά την εγγραφή σας να τον επιλέξετε για εισφορά είτε να μπείτε να κάνετε μόνο εισφορά.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα προγράμματα του Συνδέσμου , για την στήριξη των καρδιοπαθών παιδιών