Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε το Quantum Nicosia Marathon με μεγάλη επιτυχία

Ο Σύνδεσμος επιλέγηκε ως ένας από τους Φιλανθρωπικούς Οργανισμούς που θα διατεθούν τα έσοδα του αγώνα για την στήριξη του έργου μας